Mới được chơi vài lần nên em lên đỉnh cao quá

13:09